Chỉ số đường đời số 11/2

Số 11/2

*  TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CHUẨN NHÀ LÃNH ĐẠO TẠO RA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO Bạn là người có tư duy rất khác biệt, quyết liệt để bảo vệ quan điểm của mình và luôn hành động với niềm tin mạnh mẽ. Số 11/2 biểu trưng cho sự khai sáng, năng lực sáng tạo khôn ...

Chỉ số đường đời số 9

Số 9

* TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CHUẨN TINH HOA VÀ NHÂN ĐẠO Bạn là người rất thông minh, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử và có khả năng truyền thông tốt. Có tính thực thi cao. Bạn có năng lượng của một thủ lĩnh và có tố chất của một nhà lãnh đạo bằng nh ...

Chỉ số đường đời số 7

Số 7

* ĐI CHUẨN TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG  CHIẾN LƯỢC GIA Bạn là người có tri thức, có trí tuệ. Bạn ham học hỏi và coi trọng việc phát triển bản thân. Với bạn, phát triển tư duy luôn được ưu tiên hàng đầu. Lời nói của bạn có tầm ảnh hưởng lớn đến người khác ...