z5286427481457_ddf9db587ea3b2a29d4717e6f00f9383

9 LOẠI HÌNH THÔNG MINH

9 LOẠI HÌNH THÔNG MINH Thông minh Nội tâm Đời sống nội tâm phong phú, có nhiều ước mơ. Nhạy cảm, dễ xúc cảm. Hướng nội, thích làm việc độc lập, bản lĩnh, thể hiện tinh thần tự giác, ý chí và lòng tự trọng cao, thấu hiểu bản thân muốn gì. C ...