TSH_page-0001

CÁC CON SỐ NGÀY THÁNG NĂM SINH VÀ TÊN GỌI TIẾT LỘ GÌ VỀ SỨC MẠNH MÀ BẠN CÓ!

🔥CÁC CON SỐ NGÀY THÁNG NĂM SINH VÀ TÊN GỌI TIẾT LỘ GÌ VỀ SỨC MẠNH MÀ BẠN CÓ! 🌻Thần Số Học là các con số không chỉ được ứng dụng để đo lường hay chỉ số lượng. Mà theo nghĩa siêu hình học, chúng còn có tốc độ và tần sóng rung động riêng. Việc giải mã n ...

Chỉ số đường đời số 33/6

Số 33/6

* TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CHUẨN NGƯỜI CHỮA LÀNH VĨ ĐẠI Chúc mừng bạn, bạn là người vô cùng đặc biệt. Chỉ số đường đời là số 33/6 biểu trưng cho sự quyền năng, dùng ngôn từ để chữa lành cho người khác với tình yêu thương vô bờ bến. Bạn là một người ...

Chỉ số đường đời số 22/4

Số 22/4

*TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CHUẨN NGƯỜI KIẾN TẠO VĨ ĐẠI Số 22/4 là số rất đặc biệt, bao gồm 2 con số 2 đứng cạnh nhau, nghĩa là năng lượng số 2 mạnh gấp đôi. Bên cạnh đó, bạn còn mang năng lượng của con số 4 Bạn là người ưa thích sự mềm mại, nhẹ nhàn ...

Chỉ số đường đời số 11/2

Số 11/2

*  TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CHUẨN NHÀ LÃNH ĐẠO TẠO RA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO Bạn là người có tư duy rất khác biệt, quyết liệt để bảo vệ quan điểm của mình và luôn hành động với niềm tin mạnh mẽ. Số 11/2 biểu trưng cho sự khai sáng, năng lực sáng tạo khôn ...

Chỉ số đường đời số 9

Số 9

* TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CHUẨN TINH HOA VÀ NHÂN ĐẠO Bạn là người rất thông minh, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử và có khả năng truyền thông tốt. Có tính thực thi cao. Bạn có năng lượng của một thủ lĩnh và có tố chất của một nhà lãnh đạo bằng nh ...

Chỉ số đường đời số 7

Số 7

* ĐI CHUẨN TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG  CHIẾN LƯỢC GIA Bạn là người có tri thức, có trí tuệ. Bạn ham học hỏi và coi trọng việc phát triển bản thân. Với bạn, phát triển tư duy luôn được ưu tiên hàng đầu. Lời nói của bạn có tầm ảnh hưởng lớn đến người khác ...