TẠI SAO CTY PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ KHÔNG NHẬN LÀM DEMO 4 NGÓN, KHÔNG NHẬN XUẤT FILE SINH TRẮC VÂN TAY MỀM MÀ CHỈ LÀM FULL DỊCH VỤ ⁉️

TẠI SAO CTY PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ KHÔNG NHẬN LÀM DEMO 4 NGÓN, KHÔNG NHẬN XUẤT FILE SINH TRẮC VÂN TAY MỀM MÀ CHỈ LÀM FULL DỊCH VỤ?

TẠI SAO CTY PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ KHÔNG NHẬN LÀM DEMO 4 NGÓN, KHÔNG NHẬN XUẤT FILE SINH TRẮC VÂN TAY MỀM MÀ CHỈ LÀM FULL DỊCH VỤ Có nhiều khách hàng thắc mắc muốn hỏi làm Demo 4 ngón vì thấy có nhiều nơi làm. Nhiều khách hàng hỏi mua Fi ...