Brain Development - Talent Development

We have a strong belief that human faith is limitless, you are completely capable of awakening the full potential within you. We're excited to hear your success stories after you've discoverd and activated your abilities.

Chairperson

HOANG THI HUYEN

image

YOUNG TALENT DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY

We are the leading pioneer in Vietnam applying the latest educational technologies, and have affirmed our position in Vietnam with the award: "Trusted Family Brand". The products as well as the values ​​that the company brings to customers are based on 3 factors: BODY - HEART - MIND.

After nearly 9 years, Talent Development will increasingly improve its services to reach higher and reach out internationally with the application of educational technology, developing youth skills, career orientation, and discovering talents. own potential power.

BRAIN DEVELOPMENT

COACH TÂM LÝ

Chuyên gia tại Phát Triển Tài Năng Trẻ giúp bạn khám phá năng lực tiềm ẩn, tự nhìn nhận mình rõ hơn.

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN
KỸ NĂNG TRẺ

Đào tạo phát triển tài năng trẻ giúp các em nhận thức rõ bản thân và phát huy tài năng vượt trội.

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP

Chúng tôi hiểu rõ nhân viên và quản lý tối ưu để đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SINH TRẮC VÂN TAY

Sinh trắc học dấu vân tay là khoa học thống kê về các chủng vân tay của con người dựa trên phân tích về hình dạng, số lượng đường vân, …và nhiều yếu tố khác, nhằm đưa ra đặc điểm tính cách, hành vi, các chỉ số… về năng lực hoạt động Não bộ và dựa vào đó để đề ra cách giao tiếp và định hướng tư vấn giáo dục hỗ trợ.

Dấu vân tay có mối liên hệ mật thiết với não bộ và là dấu ấn riêng của mỗi người. Cơ sở phân tích là các đường vân trên dấu vân tay để giải mã, khám phá năng lực tiềm ẩn của cá nhân

TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÂN SỐ HỌC

Khi một người bắt đầu quan tâm đến nhân số học, quan sát sự rung động và vận động của năng lượng, họ không chỉ hiểu bản thân mà còn hiểu được cách thế giới này vận hành. Nhân số học là môn học giúp phát triển trực giác rất tốt bởi chúng ta luôn thấy năng lượng ở xung quanh các vật thể.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC ONLINE

Họ tên khai sinh (chữ thường không dấu)

Tên thường dùng (Nếu có)

Ngày/tháng/năm sinh dương lịch:

TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÂN SỐ HỌC

Khi một người bắt đầu quan tâm đến nhân số học, quan sát sự rung động và vận động của năng lượng, họ không chỉ hiểu bản thân mà còn hiểu được cách thế giới này vận hành. Nhân số học là môn học giúp phát triển trực giác rất tốt bởi chúng ta luôn thấy năng lượng ở xung quanh các vật thể.

TRA CỨU NHÂN SỐ HỌC ONLINE

Họ tên khai sinh (chữ thường không dấu)

Tên thường dùng (Nếu có)

Ngày/tháng/năm sinh dương lịch:

ClientsTalk About Us

Always dedicated and enthusiastic, we have been creating a lot of value for life. Below is some customer feedback for Brain Development.

CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ

Bài Viết Tin Tức
Shopping Basket