Tìm hiểu về các loại chỉ số thông minh IQ, AQ, CQ – phát triển tài năng bản thân

Chúng ta thường quan niệm rằng chỉ số IQ (chỉ số thông minh) là chỉ số quan trọng nhất trong quá trình phát triển của mỗi người. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học hiện nay, chỉ số thông minh được chia ra làm rất nhiều loại. Tùy theo khả năng, mỗi người sẽ sở … Đọc tiếp Tìm hiểu về các loại chỉ số thông minh IQ, AQ, CQ – phát triển tài năng bản thân