Đăng ký

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC – MẮT XÍCH QUAN TRỌNG CHO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Sinh trắc vân tay

Hội thảo quản trị nguồn nhân lực – Mắt xích quan trọng cho hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Vào ngày…, Công ty TNHH Phát Triển Tài Năng – Brain Development kết hợp với …tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Hội thảo quản trị nguồn nhân lực – Mắt xích quan trọng trong cho hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp”.

Đi cùng thiên hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, BRAIN DEVELOPMENT đồng hành cùng chương trình để giúp Doanh nghiệp :

  •  Khám phá tiềm năng của nhân viên nhằm bố trí đúng người vào đúng vị trí
  • Giúp doanh nghiệp sàng lọc trong tuyển dụng, đánh giá năng lực thực hiện công việc và phong cách của ứng viên
  •  Phát huy tiềm năng nhân viên tạo đột phá cho doanh nghiệp
  • Tư vấn củng cố nguồn nhân lực. Tìm ra các lãnh đạo tài ba
  • Tư vấn đào tạo và phát triển nhân sự

Author: Đỗ Thị Hạnh Vân

Công ty Phát Triển Tài Năng Việt Nam là công ty tư vấn phát triển tuy duy tài năng bằng công nghệ Sinh trắc vân tay, kích hoạt các loại chỉ số thông minh, loại hình thông minh tại Việt Nam.

Trả lời

0888273866
Call 0888 273 866
Quà tặng